welcome to dino art world

Hello!

My name is Yordan Liazov - a designer, sculptor and artist.

My whole life is bound to art, but sculpturing became my regular profession.

I love challenges, not the beaten paths.

I created my own style, although it is difficult to oppose the commercial.I am different and that let me sell my artworks for more than 30 years under the brand DINO ART.

Здравейте!

Аз съм Йордан Лязов - дизайнер, скулптор и артист.

През целия си живот съм се занимавал с изкуства, но скулптурата стана моя основна професия.

Обичам предизвикателствата, а не утъпканите пътеки.

Създал съм свой собствен стил и въпреки, че е трудно един артист да се противопоставя на комерсиалното, това че съм различен ми позволи повече от 30 години да продавам моите произведения под търговската марка ДИНО АРТ.

My more than 700 different models- souvenirs, jewelry and gifts are entirely handmade, hand-painted with my own design.

When creating a new project, my goal is to bring the most people to the arts.

I never try to sell my art by lowest price because it always involves compromises in design and quality.

Creating a new collection always fills me with energy and joy, and this always affects the final result.

Моите над 700 модела сувенира,бижута и подаръци са изцяло ръчно изработени, ръчно рисувани с дизайн по мои проекти.

Когато разработвам нов проект , се стремя максимално да доближа хората до изкуството.

Никога не се стремя към най-ниската цена, защото тя винаги е свързана с компромиси в дизайна и качеството.

Създаването на нова колекция ме зарежда с енергия и удоволствието от работата винаги се отразява на крайния резултат.

The main materials I work with are polymeric resins.

They allow me to do interesting and complex embossed pieces at affordable prices.

With the final coloring I achieve the effect of natural materials - wood, metal, stone, ceramics.

As additional materials I am using metal, textiles and leather..

My hobby is also connected to art.

Me and my friend are doing extremely unusual art-tuning of motorcycles. One major project took over eight months work, but the enjoyment of the final result is amazing.

Additional bonuses are supporting projects - advertising shirts, wallpapers, advertising banners and videos.

Основните материали с които работя са полимерни смоли.

Те ми позволяват да правя интересни и сложни релефни фигури на достъпни цени.

С финалното оцветяване постигам ефект на естествени материали - дърво, метал, камък, керамика.

Като допълнителни материали използвам метал, текстил и кожа.

Моето хоби също е свързано с изкуството.

С мой приятел правим изключително нестандартен арт-тунинг на мотоциклети. Един такъв мащабен проект отнема над 8 месеца труд, но удоволствието от крайния резултат е невероятно.

Допълнителен бонус са съпътстващите проекти - рекламни фланелки, уолпейпъри, рекламни трансперанти и видео клипове.

And these are my participations in two TV projects.

I am thankful to the directors for entrusting me the major roles in both films.

Amazing experience to live someone else's life for three days.

А това са мои участия в два телевизионни проекта.

Благодаря на режисьорите за доверието да ми поверят главни роли и в двата филма.

Изключително преживяване е да изживееш пред камера нечий чужд живот за 3 дни.

The art is a way of life for me.

I will be glad to work with you not just as business partners, but as friends and associates.

If you are feeling the same way - call me.

За мен изкуството е начин на живот.

Ще се радвам да работим заедно като приятели и съмишленици, а не просто като бизнес партньори.

Ако и вие мислите по същия начин, обадете ми се.

partners